Alea iacta est - Zarurile au fost aruncate

3

AVOCAȚI

+50

de ani experienţă
juridică cumulată

5

Cărți publicate

Probleme rezolvate

Cabinet avocat Ioan Stanca reuşeşte să îmbine calitativ experienţa practică bogată a avocatului titular Ioan Stanca, expertiza didactică şi pregătirea teoretică de calitate a avocatului off-counsel conf. univ. Dr. Florin Mangu, cât şi energia şi creativitatea juridică a avocatului colaborator Ioan-Flavius Stanca.
Tocmai această simbioză oferă garanţia că putem oferi servicii juridice adecvate fiecărui client.
DOMENII DE EXPERTIZĂ

Dreptul insolvenţei

Cu o bogată experienţă în domeniu şi cu un număr mare de clienţi satisfăcuţi, oferim asistenţă juridică şi reprezentare în procedura insolvenței, a reorganizării judiciare ori a falimentului, atât pentru administratori, cât şi pentru lichidatori judiciari, pentru creditori sau pentru debitori.

Dreptul executării silite

O bună parte a portofoliului nostru de activități este alcătuită de activitatea de asistență juridică și reprezentare efectuată în litigii privind executarea silită, apărând cu succes drepturile şi interesele legitime atât ale creditorilor, cât şi ale debitorilor.


Dreptul societar

De-a lungul timpului, am oferit asistenţă juridică şi reprezentare pe perioada de constituire a unui număr ridicat de societăţi, cât şi suport legal în negocieri, fuziuni, dizolvări ori lichidări, rezolvarea neînțelegerilor dintre asociați.

Dreptul civil

Cu o temeinică pregătire teoretică şi cu o vastă experienţă practică, oferim servicii de înaltă calitate în probleme de dreptul proprietății și al celorlalte drepturi reale, de dreptul contractelor, de dreptul obligaţiilor sau de dreptul familiei.


Dreptul bancar

Cu o experienţă de peste 30 de ani, am acordat asistenţă juridică şi reprezentare atât pentru societăţi bancare, cât şi pentru consumatori. Suntem specializaţi în probleme sensibile de drept cambial, adică în soluționarea conflictelor juridice născute în legătură cu cambii, cecuri sau bilete la ordin.

Asociații și fundații

Oferim servicii juridice complete în vedere înfiinţării de asociații sau fundații și înscrierea acestora în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.


Contenciosul administrativ şi fiscal

Oferim asistenţă juridică şi reprezentare atât în faţa organelor administrative sau autorităţilor administrative centrale ori locale, cât şi în faţa instanţelor naţionale.

Malpraxisul medical

Acordăm servicii de consultanţă juridică și de reprezentare în probleme legate de răspunderea civilă medicală, de-a lungul timpului apărând cu succes atât interesele medicilor, cât şi pe cele ale pacienţilor, în faţa Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis sau în faţa instanţelor naţionale.