DESPRE NOI

Cabinet avocat Ioan Stanca şi-a început activitatea în anul 2002, ca un efect firesc al bogatei experienţe juridice dobândite de Ioan Stanca în poziţia de coordonator al departamentului juridic în cadrul unor sucursale locale ale unor bănci naţionale ori internaţionale.

Încă de la înfiinţare am fost implicaţi într-o serie de proiecte importante, marea lor parte având ca obiect dreptul afacerilor şi tot ce ţine de acesta.

În cei 16 ani de activitate am asistat atât bănci, cât şi persoane fizice ori juridice, de naţionalitate română sau straină, considerând că fiecare client are dreptul la asistenţă juridică şi reprezentare adecvate.

Cabinet avocat Ioan Stanca reuşeşte să îmbine calitativ experienţa practică bogată a avocatului titular Ioan Stanca, expertiza didactică şi pregătirea teoretică de calitate a avocatului off-counsel conf. univ. Dr. Florin Mangu, cât şi energia şi creativitatea juridică a avocatului colaborator Ioan-Flavius Stanca.

Tocmai această simbioză oferă garanţia că putem oferi servicii juridice de înaltă calitate.

Stanca Ioan

Avocat coordonator


Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, promoţia 1986, aprofundând pregătirea teoretică în cadrul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, promoţia 1991.

La începutul profesiei de jurist a coordonat departamenul juridic în cadrul sucursalelor locale a mai multor bănci, naţionale ori internaţionale, perioadă în care s-a specializat în probleme de drept bancar – inclusiv drept cambial - şi drept execuţional.

Începând cu anul 2002 este avocat definitiv al Baroului Timiş, membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Asistă şi reprezintă cu profesionalism atât creditori, cât şi debitori - bănci, persoane juridice ori fizice - în găsirea celor mai bune soluţii diferitelor probleme juridice.

Cu o bogată pregătire în litigii, a fost implicat într-o serie de cauze importante în domeniul dreptului insolvenţei şi dreptului societar, reuşind să le finalizeze cu succes.

Date fiind numeroasele cauze avute în domeniul dreptului cambial, oferă expertiză de calitate în aceste probleme dificile.

Având experienţă profesională de peste 30 de ani, dintre care peste 16 ani ca avocat, cu o abordare practică de excepţie, conduce cabinetul, acordă atenţie sporită şi se implică activ în fiecare caz.

Principalele domenii de activitate sunt:


conf. univ. Dr.
Mangu Florin

Avocat off counsel


Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, promoţia 2001, iar, începând cu anul 2002, avocat în cadrul Baroului Timiş, membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

Este cercetător post-doctorat al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu proiectul de cercetare post-doctorală Noua dimensiune a răspunderii civile delictuale obiective.

Este absolvent al studiilor universitare de masterat în domeniul Dreptului afacerilor, organizate în cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

Este doctor în drept al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu teza Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, distincţia Magna cum laude.

Este conferenţiar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, titular la disciplinele: Drept civil. Obligații I (licență); Răspunderea civilă delictuală (masterat); Teoria generală a contractului (masterat).

Începând cu anul 2008, este lector în cadrul Institutului Naţional de Perfecţionare Profesională a Avocaţilor.

Din anul 2011, este arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, fiind membru în colegiul de conducere și vicepreședinte al acesteia.

Este membru în Consiliul științific al „Revistei de Stiinţe Juridice”, publicate în editura Universul Juridic, Bucureşti.

Începând cu anul 2016, membru al Senatului Universității de Vest din Timișoara, preşedinte al Comisiei pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

Este autor şi coautor, editor și coeditor, coordonator al numeroase studii, articole de specialitate, cărţi, printre care amintim:

  1. Fl. I. Mangu, Malpraxisul medical. Răspunderea civilă medicală, ed. Wolters Kluwer România, Bucureşti, 2010;
  2. I. Sferdian, Fl. I. Mangu (coordonatori), Libertatea contractuală. Limite legale şi garanţii procesuale, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
  3. Fl. I. Mangu, Răspunderea civilă. Constantele răspunderii civile, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
  4. Fl. I. Mangu, Răspunderea civilă delictuală obiectivă, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
  5. Fl. I. Mangu, L. Bercea (editori) In Honorem Ion Lulă. Abuzul de drept, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016.

Principalele domenii de activitate sunt:


Stanca Ioan-Flavius

Avocat colaborator


Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, promoţia 2017.

A susţinut lucrarea de licenţă cu titlul Clauzele abuzive în contractul de credit pentru consum, sub coordonarea prof. univ. Dr. L. Bercea, fiind pasionat de dreptul bancar, dreptul civil şi dreptul consumului.

Începând cu anul 2017 este avocat în cadrul Baroului Timiş, membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

A absolvit masterul de Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Facultăţii de Drept din Timişoara, promoţia 2018, cu titlul lucrării de disertaţie Plângerea împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, sub coordonarea decanului Baroului Timiş, lector univ. dr. Sergiu Stănilă.

Principale domenii de activitate sunt: